Styrelse

Föreningens angelägenheter hanteras av  av styrelsen.
Det kan t.ex. vara löneförhandlingar, organisationsutveckling, personal- och inköpsfrågor etc. Styrelsen väljs på årsmötet för att under året ansvara för organisationens operativa och strategiska arbete.

Ordförande

Erik Fagerlind

Koordinator

Pernilla Norberg

Sekreterare

Olle Watz

Personalsamordnare

Sara Andersson

Kassör

Andreas Lawner

Vik. koordinator

Sebastian Mars