Personal

Vi arbetar på Trollskogen:

Louise, verksamhetschef

Jag har arbetat på Trollskogen sedan 2009 och inom barnomsorgen sedan 2001. Jag är förskolechef på föräldrakooperativet trollskogen och arbetar mesta tiden i barngruppen och utöver det har jag administrativt arbete.

För mig är det viktigt att barn får en bra start i livet, de ska känner sig trygga och fina glädje i det de gör och lär sig . Att vi på Trollskogen ser varje individ och hjälpa dem hjälpa sig själva för att utvecklas med god självkänsla och till en god medmänniska. Jag är montessorilärare sedan 2006 och har på våren 2016 läst klart rektorsprogrammet.

Som förskolechef är jag spindeln i nätet då jag är länken mellan alla intressenter. Tillsammans med god kommunikation och engagemang kan vi utvecklas som ett föräldrakooperativ. I mitt arbete är en dag aldrig lik den andra vilket gör mitt arbete till världens bästa.

Åsa, montessorilärare

(Lingon) Efter att jag själv fick barn och de började på Montessoriförskola i Stockholm har mitt hjärta klappat extra för Montessoripedagogik. Så pass mycket att jag sadlade om från neuroforskare till montessorilärare 2006. Det är ett beslut som jag aldrig ångrat - varje dag är ett stort äventyr och vi forskar tillsammans med barnen kring det makalösa som kallas livet.

Rebecka, förskollärare

(Blåbär) Jag har varit verksam inom barnomsorgen hela mitt yrkesverksamma liv. Jag är utbildad barnskötare i grunden och sedan 2014 är jag även förskollärare.
Jag arbetar heltid på Blåbär. Lärande och utveckling ska ske lustfyllt. Tillsammans med barnen utforskar vi omvärlden med alla våra sinnen.

Jennifer, barnskötare

(Blåbär) Jag är barnskötare och arbetar på Blåbär. Jag har varit på Trollskogen sedan 2012.
Mitt fokusområde är skogen i vår närmiljö. Tillsammans med barnen utforskar vi skogen utifrån läroplanens mål.

Niina, barnskötare

Arbetar på Lingon

Kristina, barnskötare