Montessori i praktiken

Maria Montessori såg tidigt att barn har en inneboende strävan efter att bli självständiga individer och ansåg därför att all onödig hjälp var ett hinder för barnen att utvecklas som individer, både motoriskt, socialt och mentalt. Vi har alla hört 2-åringens upprörda: ”Kan själv!” och det ska de få tid till att göra också, ansåg Maria Montessori. Detta är om möjligt ännu viktigare i dagens stressade samhälle.

För att barnen ska klara av att träna upp sin självständighet har vi på Trollskogen låga bord och hyllor för att barnen själva ska klara av att sätta sig, resa sig, ta fram och ställa tillbaka saker som de vill arbeta med. De får hålla på hur länge de vill utan att bli avbrutna och tillsammans skapar det självständiga barn med en god självkänsla genom att de vet att de kan.

Fruktskålar står framme för att barnen själva ska få chans att välja när de vill ha en paus.

Respekt och fredsfostran

Maria Montessori växte upp i fascismens Italien och påverkades givetvis av de två världskrigen och hon ville därför att världen skulle bli en fredligare plats och ansåg att fredsarbetet börjar med barnen.

I vår Montessoriförskola finns ordet respekt som en röd tråd i hur vi arbetar. Respekt för allt levande, respekt för våra saker och respekt för oss själva.

För att träna på att respektera andra så finns det oftast bara ett material av varje, vilket tränar barnen i att vänta på sin tur. Var sak har sin plats vilket underlättar för alla barn i gruppen att hålla ordning och för att på så vis respektera nästkommande som vill arbeta med den just den saken.

Vi har mattor som barnen kan välja att sitta och arbeta på vilket indikerar att på den här mattan har barnet sin frizon att arbeta i lugn och ro och hur länge de vill.

Sensitiva perioder

Maria Montessori upptäckte också att varje barn har olika perioder i utvecklingen där de lättare lär sig olika saker och att alla barn följer ungefär samma mönster, vilket är viktigt för oss vuxna i närheten att vara lyhörda för. När barn är inne i en sk. Sensitiv period vill barnen arbeta med just den kunskapen tills barnet behärskar den till fullo. Därför låter vi alltid barnen välja själva vad de vill göra och avbryta dem så lite som möjligt.

Barnen har sensitiva perioder för språk, motorik, ordning och reda samt matematik, rymden och läsning och skrivning och miljön på Trollskogen är utformad efter detta genom att vi har:


För motoriken

  • Motorikrum
  • Utegård med motoriska utmaningar för alla åldrar
  • Skogsutflykter
  • Gymnastiksalen
För språket
BILD
Samlingar
BILD
Böcker
BILD
Ateljé
Kultur och Naturmaterial
Matvrån

För matematiken
BILD
Samlingar
BILD
Matematikavdelningen
BILD
Bakning

Montessorimaterialet

Barn lär sig med alla sinnen och alla barn har olika intressen. Vissa barn är intresserade av bokstäver när de är fyra och då ska intresset uppmuntras när intresset finns. Vissa barn gillar att sy, rita eller skriva medan andra är uppslukade av matematik eller dinosaurier, alla är olika och det ska finnas utmaningar för alla på Trollskogen.

Maria Montessori ansåg också att barn vill göra saker på riktigt så därför kallar vi allt det barnen gör för arbete för att på så sätt lyfta fram att barnen arbetar varje dag med att bli fullfjädrade medborgare. Det mesta som vi vuxna gör får barnen på Trollskogen tillgång till. Barnen kan dammsuga, stryka, baka, putsa fönster, plantera och koka the precis när de vill.
För att alla sinnen och alla smaker ska tillfredsställas så har vi avdelningar för:

  • praktiska livet
  • sensorik
  • natur-kultur
  • Språk
  • skapande
  • matematik

Temaarbete

Vi arbetar också tematiskt för att locka fram alternativa intressen och kunskaper hos barn. Teman som vi arbetat med på Lingon är Världen, Rymden, Dinosaurier, Tiden, Kamratskap och Miljö. På Blåbär har vi arbetat med Årstiderna, Djuren på vår gård, Bondgården, Afrikas djur och Insekter.