Maria Montessori

Maria Montessori skapade Montessoripedagogiken som bär hennes namn och idag används både inom offentliga och privata skolor runt om i hela världen. 

Historia

Hon föds den 31 augusti 1870 i Chiaravalle i Italien
När hon är 13 år gammal studerar Maria på en teknisk skola där det i övrigt bara går pojkar. Enligt uppgift är det stick i stäv med sin fars önskningar som hon studerar där, dock med stöd av sin mor. Hon går där som förberedelse för sin dröm att bli ingenjör.

1894 blir hon den första kvinnan att ta examen från Roms Universitets La Sapienza Medicinska Skola och blir därmed en av Italiens första kvinnliga läkare. Det sägs att hon blev antagen till universitet på grund av att man misstog hennes förnamn för Mario (vilket hon senare döpte sin son till). Kvinnor är annars inte tillåtna på universitet vid denna tid.

I slutet av sin utbildning mellan 1900-1901 tjänstgjorde hon på en instution för förståndshandikappade barn. Scuola Ortofrenica,  Hon fascineras av behandlingen av dessa barn och anser att barnen snarare behöver sysselsättning och pedagogisk stimulans snarare än medicinering.

Maria Montessori lär ha sett det som en utmaning och möjlighet att prova sina teorier och hennes första noterbara framgång är när flera av hennes 8-åriga studenter ansöker om att få göra de nationella proven i läsande och skrivande. De förståndshandikappade barnen inte bara klarar proven, utan deras resultat är över all förväntan. De presterar över medel jämfört med alla barn som tar proven. Denna prestation beskrivs ibland som det "första Montessori-miraklet".

Marias svar på deras framgång är "om mentalt handikappade barn kunde hjälpas till nivån av 'normala' barn, så vill hon studera potentialen hos 'normala' barn".

Maria studerar även filosofi, antropologi och experimentiell psykologi. År 1901 påbörjar hon en andra utbildning på Universitetet i Rom med just dessa ämnen som inriktning. Maria går in helhjärtat för sina studier och översätter under denna tid även verk av Jean Itard och Edouard Séguin till italienska.

Efter sin framgång med de 8-åriga barnen på Scuola Ortofrenica, blir Maria ombedd att starta en skola inom ett bostadsprojekt i slummen i San Lorenzo i Rom. Skolan öppnar den 6 januari 1907 och hon kallar den för "Casa de Bambini" eller Barnens Hus. Den är belägen i en fattig del av Rom och Maria fokuserar på att lära eleverna sätt att utveckla sina egna färdigheter i en takt som de själva bestämmer. Hon kallar denna princip för "spontan egen-utveckling".

Ett brett utbud av särskilda material av ökande komplexitet används för hjälpa till att rikta barnets intresse och påskynda utvecklingen. När ett barn är redo att lära sig nya och svårare uppgifter, guidar läraren barnets första försök för att undvika slöseri med ansträngningar och inlärningen av mindre bra vanor; i övrigt lär sig barnet på egen hand. Maria trodde att varje barn föddes med en unik potential att uppdagas, snarare än att de var ett "blankt papper" som väntade att fyllas med text.

Skolan i San Lorenzo visade så goda resultat och människor I från hela världen besöker regelbundetverksamheten.

År 1911 slutar hon att arbeta som läkare för att istället ägna resten av sitt liv åt att utveckla den pedagogiska filosofi som kontakten med barnen i Rom givit henne.

Hennes första bok översätt till engelska och ges 1912 ut under namnet The Montessori Method i USA. Den trycks i 5000 exemplar och säljer slut på några dagar. Den placerar sig som nummer två på det årets lista över försäljning av icke-skönlitterära böcker. 

Under 1920-talet och början av 1930-talet hjälper de styrande i Italien Maria att starta Montessoriskolor runt om i landet. År 1933 stängs sedan alla Montessoriskolor i Tyskland och ett porträtt av Maria Montessori bränns ovanpå ett bål med hennes böcker i Berlin. Året efter stänger Benito Mussolini alla Montessoriskolor i Italien och landsförvisar Maria från Italien och hon flyr till Spanien

Det lär huvudsakligen har berott på att hon vägrade att kompromissa med sina principer för att göra barnen till soldater. Bland annat krävde Mussolini att barnen skulle bära facistuniform och göra facisthälsningar.

Åren i Spanien kommer till ända 1936 då spanska inbördeskriget bryter ut. Hon flyr då först till England med båt och sedan vidare till Holland, där hon bor till och med 1939.

År 1939 får hon av Teosofiska Samfundet en inbjudan att besöka Indien. Hon accepterar inbjudan och 69 år gammal reser hon dit samma år tillsammans med sin son Mario. Det är början på hennes särskilda relation till Indien. Bland annat är Mahatma Gandhi en av de första som välkomnar henne till Indien.

Ursprungligen var besöket tänkt att vara i tre månader, men eftersom hon är italiensk hålls hon kvar av britterna i Indien under hela andra världskriget och under denna period i hennes liv fokuserar hon på relationers natur mellan alla levande varelser.

Detta tema utvecklar hon vidare under tiden fram till sin död och det blir känt som kosmisk undervisning, en fredsfostran som är ett sätt att arbeta för barn mellan 6 och 12 år gamla.

När hon lämnar landet 1946 för att åter resa till Holland, där hon kommer att bo resten av sitt liv. Hon reser dock i stor omfattning och besöker bland annat England och arbetar där tillsammans med Adele Costa Gnocchi för att utveckla idéer för familjer och småbarn från födsel till tre års ålder.

Maria Montessori dör den 6 maj 1952, 81 år gammal, i en väns trädgård i Noordwijk aan Zee i Holland efter att i större delen av sitt liv ha rest världen runt för att föreläsa, skriva och etablera Montessoripedagogiken. Hennes son Mario tar över ansvaret för AMI och leder organisationen fram till sin död 1982.

Under sin livstid nominerades Maria Montessori vid tre tillfällen, 1949, 1950 och 1951 till Nobels Fredspris.

Uppskattningvis används Montessoriutbildning idag i ungefär 20000 skolor runt om i världen, till godo för barn från födsel till 18 års ålder.

Länkar