Lingon

På Lingon hittar ni de äldsta barnen på Trollskogen och de är indelade i tre olika grupper med hänsyn till deras utvecklingsfas för att kunna utmana alla barnen på deras nivå.

En vecka på lingon

Vi har samlingar i våra olika grupper och tillsammans varje dag, en dag i veckan fokuserar vi mycket på språket, en dag på matematiken, en dag på det aktuella temat och en dag på etik och moral.

Vi går till skogen en dag i veckan där vi också äter lunch. På vintern går vi istället till en gymnastiksal, åker skridskor, pulka eller skidor på den närbelägna idrottsplatsen.

En dag på lingon

Vi äter frukost tillsammans på Lingon, för att sedan ha en samling när alla barnen har kommit. Samlingen är till för att uppmärksamma varandra i gruppen samt att inspirera inför dagens arbetspass.

Barnen arbetar inne eller ute efter eget val. De väljer själva vad de vill göra och hur länge de vill arbeta med det och om de vill arbeta ensam eller tillsammans med kompisar. De kanske stannar upp och tar en paus vid vårt fruktbord, hjälper någon kompis eller går och tittar vad andra kompisar gör för att sedan fortsätta.

Efter maten läser vi en saga tillsammans och sedan går vi ut på vår utegård eller till en närliggande lekpark.

Mellis äter vi tillsammans på Lingon och efter det väljer vi vad vi vill göra efter humör, behov och väder.

Länkar