Föräldrakooperativ

Att ha sina barn i ett föräldrakooperativ innebär att du blir mer delaktig i dina barns vardag, du lär känna andra föräldrar på förskolan bättre och du får ta större ansvar för att verksamheten ska bli den bästa för alla barn och personal på kooperativet.
 

Vi har under året föräldrafika där ni blir inbjudna att vara med era barn under en eftermiddag, ni är givetvis välkomna på andra tidpunkter också om man säger till innan. Vi gör julpyssel, har avslutningsshower och fester för barn och vuxna.

Att vara med i ett föräldrakooperativ innebär att du som förälder är ytterst ansvarig för verksamheten.
 

Varje år väljs en styrelse och flera arbetsgrupper som föräldrarna blir engagerade i och dessutom städar man en gång per termin under festliga former. Och om någon i personalen skulle bli sjuk och de övriga personalen inte räcker till är man som förälder jour någon gång per termin.