Hjälp mig att hjälpa mig själv

Trollskogen är en förskola i centrala Torshälla som drivs som ett föräldrakooperativ. Vi erbjuder en pedagogiskt genomtänkt verksamhet i ljusa och harmoniska lokaler. Även vår utemiljö är genomsyrad av ett pedagogiskt arbetssätt. Runt hörnet finns flera fina lekplatser, idrottsplats samt skogen alldeles inpå knuten.Verksamheten bygger på Maria Montessoris tankar om barns nyfikenhet och naturliga upptäckarglädje. Våra pedagoger stimulerar barnen att utifrån varje enskilt barns nivå lära sig nya saker och att visa hänsyn och hjälpa varandra.

Miljön på Trollskogen är anpassad till barnens behov. Bord och stolar är låga och  det råder ordning och reda med öppna ytor. Små barngrupper bidrar till att varje barn blir sedd. Så mycket som möjligt är vi utomhus för att utmana grovmotoriken och stimulera våra sinnen ute i naturen. Vi har även en miljöpolicy och strävar efter att använda ekologiska och närproducerade produkter i så stor utsträckning som möjligt.